Phố chính
VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Bản rút gọn

+- Phố chính (http://cailuongpho.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phố Năng Động (http://cailuongpho.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Sinh Hoạt Offline (http://cailuongpho.com/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 (/showthread.php?tid=791)

Số trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - kepdep - 11-09-2015

Cameraman mới học nghề nên nhiều phân đoạn bị mờ  Sad


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - kepdep - 11-09-2015

Tiểu thư gởi dùm Kép danh sách tiết mục nha, để làm Video  Smile


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Hoàng Dũng - 11-09-2015

quá hay luôn pà kon

Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Beer Beer Beer Beer Beer Beer


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Hoài Ân - 11-09-2015

(11-09-2015, 01:09 PM)Hoàng Dũng Đã viết: quá hay luôn pà kon

Roseg  Roseg  Roseg  Roseg  Roseg  Roseg  Roseg  Beer  Beer  Beer  Beer  Beer  Beer

Khen thiệt không đó anh Dũng , đừng làm em mừng hụt nhe hihi . 

Cám ơn anh nhiều nhe  Smile Smile Smile Smile


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Kho.Itran - 11-09-2015

hay nhức nách luôn Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Ficon (11) Ficon (11) Ficon (11) Ficon (11) Ficon (11) Ficon (11)


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Tiểu thư - 11-09-2015

(11-09-2015, 10:44 AM)kepdep Đã viết: Tiểu thư gởi dùm Kép danh sách tiết mục nha, để làm Video  Smile

Ok, tối nay nha.


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Tiểu thư - 11-09-2015

(11-09-2015, 08:58 AM)kepdep Đã viết: Cameraman mới học nghề nên nhiều phân đoạn bị mờ  Sad
Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15) Ficon (15)


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - Hoàng Dũng - 11-09-2015

phần mở màn rất hay
nói thật đấy
Mix Mix Mix Mix Mix Mix


Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg Roseg


RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - kepdep - 11-10-2015

1/ Dư Hải Long (Võ Duy Kha)
Bài gì? ai bổ sung dùm nha, do Kha đổi bài nên hông nhớ ra luôn  Tongueout

RE: VIDEO OFF3 NGÀY 08/11/2015 - kepdep - 11-10-2015

2/ Trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa
Trình bày: Hoàng Dũng - Thùy Linh