Hình off1 ngày 09/08/2015
 Hình off2 ngày 13/09/2015
 Hình off3 ngày 08/11/2015
 Hình off4 ngày 10/01/2016
 Hình off5 ngày 20/03/2016
 Hình off6 ngày 29/05/2016
 Hình off7 ngày 07/08/2016
 Hình off8 ngày 11/09/2016
 Hình off9 ngày 13/11/2016
 Hình off10 ngày 15/01/2017
 Hình off11 ngày 12/03/2017
 Hình off12 ngày 14/05/2017
 Video off1 ngày 09/08/2015
 Video off2 ngày 13/09/2015
 Video off3 ngày 08/11/2015
 Video off4 ngày 10/01/2016
 Video off5 ngày 20/03/2016
 Video off6 ngày 29/05/2016
 Video off7 ngày 07/08/2016
 Video off8 ngày 11/09/2016
 Video off9 ngày 13/11/2016
 Video off10 ngày 15/01/2017
 Video off11 ngày 12/03/2017
 Clip Anh hãy về đi
 Clip Em Về Với Người
 Clip Đẹp lắm áo bà ba
 Clip Theo anh về đất Kiên Giang
 Clip Giọt lệ nữ hoàng
 Bờ và Sóng - Thúy Thanh
 Nụ tình Xuân - Ngọc Loan
 Về Càng Long quê em
 Cailuongpho - niềm vui ngày hội ngộ
 Nhánh Lan rừng - Hoài Ân
 Họp mặt Vu Lan 15/05/2016

Khác

Trang phục bà ba

Trang phục bà ba
Đăng ngày 27-03-2017 07:45:21 AM
May thủ công

Đồng phục nhóm 6C

Đồng phục nhóm 6C
Đăng ngày 01-10-2016 01:41:45 AM
Hàng thủ công

 

Danh mục

Facebook

Nổi Bật